Termeni si conditii

Termeni și condiții generale ale magazinului online "Filo.ro"


I. MATERIE DE SUBIECT
Art. 1. Acești Termeni și condiții generale sunt destinate să reglementeze relația dintre FURNIZORUL "Mobilă Morato" Ltd. și clienți, denumit în continuare UTILIZATOR / ȘI / al magazinului electronic "Filo.ro", denumit în continuare "MAGAZIN ELECTRONIC".
II. INFORMAȚII DE FURNIZOR
Art. 2. Informații din Legea comerțului electronic și Legea protecției consumatorilor:
1. Numele Furnizorului: Mobilă Morato EOOD
2. Sediul social și sediul social: Burgas, 9 km
3. Informații privind corespondența: 0899/253545, /info@filo.ro
4. Înregistrarea în registrele publice: Registrul comercial UIC 203364000
III. CARACTERISTICILE MAGAZINULUI ELECTRONIC Filo.ro
Art. 3. MAGAZIN ELECTRONIC Filo.ro este un magazin online, accesibil pe internet la www.filo.ro, prin care Consumatorii au posibilitatea de a încheia contracte pentru vânzarea și livrarea bunurilor oferite de Filo.ro, după o declarație explicită și consimțământ din partea a Utilizatorului și sub rezerva acestor Termeni și condiții generale.
Articolul 4. Fiecare comandă din magazinul online este supusă unei obligații de plată în conformitate cu termenii și condițiile acestor Termeni și condiții.
Articolul 5. Utilizatorii se pot înregistra, crea un profil pentru navigarea în magazinul online al Furnizorului și pot utiliza servicii suplimentare pentru a furniza informații. Pentru a face acest lucru, utilizatorii trebuie să completeze formularul de înregistrare electronică disponibil pe www.filo.ro. La completarea formularului de înregistrare electronică, Utilizatorul este obligat să furnizeze datele necesare pentru formularul de înregistrare, precum și să le actualizeze în termen de 7 zile de la modificarea sa. La înregistrare, Utilizatorul furnizează în mod voluntar datele sale personale necesare completării formularului de înregistrare. Utilizatorul se asigură că informațiile pe care le furnizează în timpul procesului de înregistrare sunt corecte, complete și exacte și că atunci când acesta este actualizat, le va actualiza în timp util. În cazul în care Utilizatorul furnizează date incorecte sau nu își actualizează datele la schimbare, în termenul specificat mai sus, Furnizorul are dreptul să rezilieze contractul prin suspendarea întreținerii și accesului utilizatorului în contul său imediat și fără notificare. Furnizorul nu este responsabil pentru neîndeplinirea obligației utilizatorului de a furniza date corecte și de a le actualiza în timp util la schimbare.
Articolul 6. Magazinul online Filo.ro oferă posibilitatea de a vizualiza și comanda ca oaspete. Utilizatorul oaspete este obligat să completeze formularul corespunzător cu datele solicitate. Utilizatorul se asigură că informațiile pe care le furnizează sunt adevărate, complete și exacte.
Articolul 7 Utilizatorul poate face declarații electronice cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu Furnizorul prin intermediul interfeței de pe site-ul web Filo.ro disponibil pe Internet. Înainte de a face declarația, Utilizatorul este liber să corecteze informațiile introduse de acesta în formularul de înregistrare.
Articolul 8. Magazinul electronic Filo.ro oferă consumatorilor informații despre principalele caracteristici ale mărfurilor, prețul de vânzare, inclusiv impozitele și taxele, precum și valoarea costurilor poștale, de curierat sau de transport aferente livrării mărfurilor, care nu sunt incluse în preț.
Articolul 9. Magazinul electronic Filo.ro oferă Consumatorilor informații despre plata, livrarea și executarea contractului, despre drepturile Consumatorilor și condițiile și modul de exercitare a acestor drepturi, perioada pentru care oferta și prețul rămân valabile, precum și orice alte informații pe care Furnizorul este obligat, în conformitate cu legislația bulgară, să le furnizeze în timp util înainte de achiziționarea mărfurilor de către Utilizator.
Articolul 10. Utilizatorii au dreptul și capacitatea de a efectua toate plățile în legătură cu contractele încheiate prin intermediul magazinului electronic.
 
IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI
 
Articolul 11. Prin înregistrarea în formularul de înregistrare, Utilizatorul furnizează în mod voluntar datele sale personale. Furnizorul colectează și stochează informații despre utilizatorii săi în condițiile Politicii de confidențialitate publicate pe pagina Filo.ro. Aceste informații pot include numele, prenumele, prenumele, adresa, telefonul, adresa de e-mail pentru corespondență și orice alte informații furnizate la înregistrare și orice alte informații introduse sau furnizate la solicitarea, primirea sau utilizarea serviciilor furnizate de Furnizor. , participarea la promoții, tombole și concursuri, completarea chestionarelor, chestionarelor, formularelor și altele. Furnizorul va lua măsuri pentru protecția datelor cu caracter personal ale Utilizatorului în conformitate cu prevederile LPPD / Legea privind protecția datelor cu caracter personal, GPPD / Regulamentul general privind protecția datelor și în condițiile Politicii de confidențialitate publicate pe site-ul web Filo.ro.
Articolul 12. Furnizorul are grijă să păstreze informațiile din magazinul electronic întotdeauna adevărate și actualizate, dar nu garantează acuratețea și completitudinea informațiilor, atât timp cât există circumstanțe în afara controlului acesteia.
Articolul 13 Furnizorul nu este responsabil pentru eșecul de a furniza acces la magazinul electronic, precum și pentru nerespectarea sau procesarea în timp util a comenzilor de cumpărare, în circumstanțe care nu sunt sub controlul său - cazuri de forță majoră, evenimente accidentale, probleme pe Internet. Furnizorul nu garantează că accesul la magazinul electronic va fi neîntrerupt, în timp util, sigur și fără erori, în măsura în care acesta depășește capacitățile, controlul și voința sa. În măsura în care nu are capacitatea de a schimba, controla sau afecta altfel calitatea și adecvarea utilizării bunurilor solicitate de Utilizator, Furnizorul nu este responsabil pentru respectarea cerințelor de reglementare aplicabile și a calităților acestora.
Articolul 14. Furnizorul nu va fi răspunzător pentru daunele cauzate software-ului, hardware-ului sau echipamentului de telecomunicații sau pentru pierderea datelor rezultate din materiale sau resurse, căutate, încărcate sau utilizate în orice fel prin intermediul acestuia.
Articolul 15. Furnizorul nu are nicio obligație și capacitate obiectivă de a controla modul în care Utilizatorul utilizează magazinul.
Articolul 16. Furnizorul se angajează să respecte toate regulile și normele în gestionarea și funcționarea magazinului online, în conformitate cu legislația Republicii Bulgaria și a Uniunii Europene.
 
V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONSUMATORILOR
 
Articolul 17. Utilizatorul se angajează:
    indicați numele corecte, numărul de telefon corect și valid, adresa de livrare și adresa de e-mail pentru corespondență;
    să plătească prețul bunurilor revendicate de acesta;
    să plătească costurile de livrare, cu excepția cazului în care costurile de livrare sunt suportate de Furnizor;
    a primi marfa;
    aveți grijă și luați toate măsurile rezonabile necesare pentru a-și proteja parola; Utilizatorul este singurul responsabil pentru protejarea parolei sale, precum și pentru toate acțiunile efectuate de acesta sau de o terță parte prin utilizarea sa;
    având în vedere specificul protocoalelor Internet și securitatea protecției datelor cu parolă, încheiați sesiunea la care a intrat în profilul său apăsând butonul de ieșire virtuală;
    să nu depună cereri false sau invalide sau alte informații incorecte;
    să respecte legislația bulgară, acești Termeni și condiții generale, etica internetului, regulile moralei și bunele moravuri;
    să nu încalce drepturile de proprietate sau non-proprietate ale altora, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală;
    să notifice imediat Furnizorului orice caz de încălcare sau încălcare descoperită atunci când utilizați magazinul online;
    să nu interfereze cu buna funcționare a sistemului, incluzând, dar fără a se limita la, obstrucționarea procedurii pentru identificarea unui alt utilizator, accesul în afara sistemului furnizat, împiedicând alți utilizatori să utilizeze magazinul;
    să nu recupereze prin mijloace tehnice sau resurse informaționale din punct de vedere tehnic sau părți din resurse informaționale aparținând bazelor de date situate în magazinul electronic și astfel să nu creeze propria bază de date sub formă electronică sau de altă formă;
    să nu înlocuiască o altă persoană sau un reprezentant al unei persoane juridice sau un grup de persoane care nu este autorizat să reprezinte sau să inducă în eroare terțe părți cu privire la identitatea sau apartenența lor la un anumit grup de persoane;
    să nu comită acte rău intenționate în sensul acestor Termeni și condiții.
Articolul 17. UTILIZATORUL are următoarele drepturi:
    acces online la Furnizor, sub rezerva condițiilor și cerințelor de acces, cu excepția cazurilor în afara controlului Furnizorului - cazuri de forță majoră, evenimente accidentale, probleme pe internetul global;
    acces și corectare online a datelor dvs. personale.
    să încheie contracte de vânzare și livrare a mărfurilor oferite de magazinul online Filo.ro.
    să efectueze plăți în legătură cu contractele încheiate, în conformitate cu metodele de plată acceptate de magazinul online Filo.ro - numerar la livrare, card sau transfer bancar.
    pentru a primi informații despre bunurile noi oferite de magazinul online. Prin actul de înregistrare, Utilizatorul acceptă să primească corespondența prin e-mail și buletinul informativ. În cazul în care nu dorește să primească corespondență prin e-mail și Buletin de publicitate, Utilizatorul poate refuza în orice moment și să-l informeze pe Furnizor trimițând un e-mail la e-mailul său.
    pentru a revizui marfa, caracteristicile, prețurile și condițiile de livrare. În acest sens, Furnizorul publică o descriere a principalelor caracteristici și o imagine a fiecărui bun, în conformitate cu informațiile specificate de producător;
Articolul 18. Utilizatorul va avea, de asemenea, toate drepturile și obligațiile care, în conformitate cu legislația în vigoare, sunt obligatorii, indiferent dacă sunt specificate în acești Termeni și condiții generale.
VI. LIVRARE DE MARFURI
 
Articolul 19. Furnizorul livrează mărfurile la o adresă de pe teritoriul Bulgariei specificată de Utilizator.
Articolul 20. Marfa se livreaza prin servicii de curierat, la preturi si in termenii si conditiile serviciului de curierat respectiv. Prețul de livrare este determinat de greutatea Comenzii și de locul de livrare și este specificat explicit pentru fiecare comandă.
Articolul 21. Furnizorul nu este responsabil pentru întârziere în cazul în care întârzierea este vina curierului / curierului / serviciului care efectuează livrarea.
Articolul 22. Furnizorul furnizează mărfurile și garantează drepturile Utilizatorului prevăzute de lege, cu bună-credință, acceptate în practică, legea consumatorului sau comercial, criterii și condiții.
Articolul 23. Termenul de livrare este de 10 până la 25 zile lucrătoare. Termenul începe să curgă de la data primirii Prețului comenzii în contul bancar al Furnizorului. În caz de numerar la livrare - perioada începe de la data confirmării comenzii de către furnizor.
Articolul 24. După primirea livrării, Utilizatorul se obligă să îl inspecteze imediat și, dacă constată că există defecte sau defecte ale mărfii, acesta va informa imediat Furnizorul. În caz contrar, consumatorul își va pierde dreptul la o dată ulterioară de a solicita în fața furnizorului că mărfurile au defecte sau defecte evidente.
 
VII.CONCLUZIE
 
Articolul 25. Utilizatorul încheie un contract de cumpărare și vânzare a mărfurilor oferite de magazinul electronic Filo.ro prin interfața Furnizorului disponibil pe site-ul său de la www.filo.ro sau prin alte mijloace de comunicare la distanță.
Articolul 26. În temeiul unui contract de vânzare a mărfurilor cu Utilizatorul, Furnizorul se angajează să livreze și să transfere proprietatea Utilizatorului către bunurile definite de Utilizator prin intermediul interfeței. Bunurile sunt livrate pe adresa de livrare a Utilizatorului sau către un terț - un reprezentant al Utilizatorului, care acceptă și confirmă primirea acestora în numele Utilizatorului. La livrarea bunurilor, Consumatorul sau terțul - reprezentant al Consumatorului semnează documentele de însoțire, care servesc ca confirmare a livrării mărfurilor. În cazul în care Utilizatorul nu este găsit în termenul de livrare la adresa specificată de acesta sau accesul și condițiile pentru livrarea mărfurilor nu sunt furnizate în acea perioadă, Furnizorul va fi eliberat de obligația sa de a livra mărfurile solicitate. Consumatorul își poate confirma dorința de a primi mărfurile după expirarea perioadei de livrare, în care nu a fost găsit la adresă, acoperind toate costurile noii livrări. În acest caz, un nou termen de livrare începe să curgă din momentul confirmării sub sentința anterioară.
Articolul 27. Utilizatorul va plăti Furnizorului o remunerație pentru mărfurile comandate în conformitate cu condițiile prevăzute în magazinul electronic Filo.ro și în acești Termeni și condiții generale. Prețurile magazinului online sunt în taxe bulgare, TVA inclus. Prețurile nu includ costul de livrare a mărfii.
Articolul 28. Furnizorul livrează mărfurile solicitate de Utilizator în termenii și condițiile specificate de Furnizor pe site-ul magazinului electronic și în conformitate cu acești Termeni și condiții generale. Comenzile sunt procesate de luni până vineri între orele 9:00 și 17:00 Comenzile făcute după 17:00 de luni până vineri sunt procesate în următoarea zi lucrătoare. Comenzile plasate sâmbătă și duminică vor fi procesate în prima zi lucrătoare următoare. Termenul limită pentru producție și livrare pe teritoriul Republicii Bulgaria pentru fiecare comandă individuală este determinat suplimentar de Furnizor.
Articolul 29. Prețul de livrare este determinat separat și explicit de prețul mărfii.
 
VIII. UTILIZAREA MAGAZINULUI ELECTRONIC Filo.ro
 
Articolul 30. Pentru a utiliza magazinul online Filo.ro pentru a încheia un contract de cumpărare și vânzare de bunuri, Utilizatorul trebuie să introducă numele de acces și parola de acces la distanță alese de acesta, în cazurile în care magazinul electronic necesită înregistrare.
Articolul 31. Numele și parola pentru accesul la distanță vor fi stabilite de Utilizator, prin înregistrare electronică pe site-ul Web al Furnizorului și în conformitate cu procedura specificată pe acest site.
Articolul 32. Prin completarea datelor lor în formularul de înregistrare și prin apăsarea butoanelor „Da, accept” și „Înregistrare”, Utilizatorul declară că este familiarizat cu acești termeni generali, este de acord cu conținutul acestora și se angajează să le respecte necondiționat.
Articolul 33. Furnizorul confirmă înregistrarea făcută de Utilizator prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail specificată de Utilizator la care sunt trimise informațiile de activare a înregistrării. Se creează un Cont de Utilizator și apar relații contractuale între Client și Furnizor.
Art. 34. Dacă un profil este utilizat pentru înregistrarea Utilizatorului pe rețelele de socializare web sau alte rețele, partea la contract este persoana care este titularul profilului folosit pentru înregistrarea în rețeaua socială sau în altă rețea. În acest caz, Furnizorul va avea dreptul să acceseze datele necesare pentru a identifica Utilizatorul pe rețeaua socială sau pe altă rețea.
Articolul 35. Adresa de e-mail furnizată la înregistrarea inițială a Utilizatorului, precum și orice adresă de e-mail ulterioară folosită pentru schimbul de declarații între Utilizator și Furnizor, este „Adresa de e-mail principală” în sensul acestor Termeni și condiții. Utilizatorul are dreptul să își schimbe adresa de e-mail principal. La solicitarea unei modificări la adresa de e-mail principală, Furnizorul trimite o solicitare pentru mai multe detalii
o declarație de schimbare. Cererea de confirmare este trimisă de Furnizor la noua adresă de e-mail primară specificată de Utilizator. Furnizorul nu este responsabil pentru Utilizator pentru modificarea necorespunzătoare a adresei de e-mail primare.
 
IX. ETAPE TEHNICE PENTRU CONCLUZIA UNUI ACORD DE CUMPĂRARE
 
Articolul 36. Utilizatorul folosește în principal interfața din pagina Furnizorului pentru a încheia un contract pentru vânzarea mărfurilor oferite de Furnizor pe Filo.ro.
Articolul 37. Contractul este încheiat în limba bulgară. Termenii contractuali ai contractului dintre Furnizor și Utilizator reprezintă acești Termeni și condiții generale, disponibile pe www.filo.ro.
Articolul 38. O parte la contractul cu Furnizorul este Utilizatorul conform datelor furnizate la înregistrare și conținute în profilul personal al Utilizatorului. Pentru evitarea îndoielilor, acestea sunt datele cu care a fost creat contul cu Furnizorul.
Articolul 39. Furnizorul trebuie să includă, în interfața site-ului său web, mijloace tehnice de detectare și corectare a erorilor din introducerea informațiilor înainte de a se face declarația de încheiere a contractului.
Articolul 40. Furnizorul are dreptul să:
- să trimită la Utilizator buletine informative cu mesaje publicitare, pentru care Utilizatorul s-a abonat;
- să primească de la Utilizator sume datorate pentru mărfurile cumpărate;
Articolul 41. Furnizorul se angajează să:
- să respecte termenii și condițiile de depunere a cererilor și cererilor de înlocuire a mărfurilor, termenilor și condițiilor publicate pe www.filo.ro și să declare că este considerat legat de acești termeni și condiții.
Articolul 42. În cazul nerespectării obligațiilor Utilizatorului în conformitate cu prezentele Condiții generale, Furnizorul are dreptul să suspende imediat și fără notificare prealabilă accesul Utilizatorului și al terților la profilul său, precum și dreptul la compensare pentru toate daunele și beneficiile pierdute care sunt directe și imediate o consecință a implicită a Utilizatorului. În astfel de cazuri, Furnizorul are dreptul să aducă la cunoștința autorităților publice competente instituirea unei nerespectări corespunzătoare, precum și a daunelor și a profiturilor pierdute.
H. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
 
Articolul 43. Furnizorul ia măsuri pentru protejarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal și cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor.
Articolul 44. Furnizorul prelucrează datele personale ale clienților săi în conformitate cu Politica de confidențialitate, care este publicată pe site-ul web Filo.ro. Acceptând acești Termeni și condiții, utilizatorii declară că sunt la curent cu politica de confidențialitate a Furnizorului.
 
XI. Retragerea contractului și a garanției
 
Articolul 45. Utilizatorul nu se poate retrage din contract în cazurile în care a făcut o comandă de livrare a mărfurilor făcute la comanda Utilizatorului sau în conformitate cu cerințele sale individuale.
Articolul 46 Consumatorul are dreptul de a refuza comanda pentru mărfuri din magazinul electronic care nu sunt fabricate individual pentru el și în conformitate cu designul său aprobat, în termen de 14 zile de la data livrării. În acest caz, Utilizatorul va informa Furnizorul despre dorința sa de a anula contractul înainte de expirarea perioadei de 14 zile, trimițând un e-mail către Furnizor, în care acesta își va exprima decizia într-o manieră lipsită de ambiguitate. În caz de anulare a contractului, Utilizatorul trebuie să returneze comanda către Furnizor în formă comercială nedisturbată, fără întârzieri nejustificate. Suma va fi creditată în contul bancar al consumatorului în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea mărfii de la Furnizor. Suma nu va fi rambursată dacă Consumatorul nu a returnat bunurile către Furnizor sau dacă mărfurile sunt în ambalaje sparte și nu sunt într-o formă comercială bună sau spartă.
Articolul 47. În caz de deteriorare a mărfurilor cauzate de serviciul de curierat (sau de transportator), Utilizatorul este obligat să descrie acest lucru în conosament. Furnizorul nu este responsabil pentru defectele de transport ascunse, precum și pentru orice mărfuri care nu sunt înscrise în bonul de transport.
Articolul 48. Furnizorul garantează mărfurile timp de 24 de luni.
 
XII. DISPOZIȚII SUPLIMENTARE
Articolul 49. Acești Termeni și condiții generale pot fi completate sau modificate de Furnizor, pentru care Furnizorul se obligă să notifice toți utilizatorii înregistrați. Utilizatorii sunt de acord că toate declarațiile și notificările Furnizorului cu privire la modificările acestor Termeni și condiții generale vor fi trimise la adresa de e-mail furnizată de Utilizator la înregistrare.
Articolul 50. Utilizatorii magazinului electronic Filo.ro și Furnizorul sunt de acord că orice completări sau modificări ale acestor Termeni și condiții generale vor avea efect asupra Utilizatorilor atunci când modificările sunt publicate pe site-ul e-Shop Filo.ro, iar Utilizatorii nu declară în mod expres, în termen de 14 zile de la postarea că sunt respinși.
Articolul 51. Pentru toate problemele care nu sunt soluționate în acești Termeni și condiții generale, se aplică dispozițiile relevante din legislația bulgară și dreptul Uniunii.
 
Acești Termeni și condiții leagă toate persoanele care utilizează serviciile furnizate pe site-ul web Filo.ro. Când utilizează acest site, persoanele se angajează să respecte aceste Termeni și condiții generale, precum și legislația aplicabilă și relevantă din Bulgaria și UE. Făcând clic pe orice buton, link, obiect sau alt site din paginile site-ului: http // www.Filo.ro persoanele care folosesc site-ul acceptă, sunt de acord și se angajează să respecte acești Termeni și condiții generale.
DEFINIȚII ȘI DEFINIȚII În sensul acestor Termeni și condiții generale:
„Condiții generale”: acești Termeni și condiții generale care reglementează relația dintre Furnizor și Utilizator.
„Furnizor”: o societate comercială care încheie un contract cu un Consumator pentru furnizarea de bunuri și care, în sensul acestor Termeni și condiții generale, este „MUST MOBILIER” LTD.
„Utilizator”: orice persoană care vizitează site-ul și folosește magazinul de electronice Filo.ro
„E-shop”: magazinul electronic al Furnizorului Filo.ro, care se află la adresa https://www.filo.ro
„Website”: adresa Internet https://www.filo.ro
„Formular de înregistrare”: formularul de înregistrare electronică a Utilizatorului postat pe site.
„Bunuri”: mărfurile oferite de furnizor în magazinul online
„Comandă”: comanda Utilizatorului, bunurile la alegere de la magazinul electronic, împreună cu metoda de plată și livrarea la alegere.
„Zile lucrătoare”: zile declarate în mod oficial zile lucrătoare, cu excepția sâmbătă și duminică și în afara sărbătorilor publice.
 
Curier: companie implicată în livrarea de scrisori și mărfuri.

 

ABONATI-VA LA NEWSLETTER-UL NOSTRU